Friday, November 15, 2013

Different menthal illnesses. An essay about e.g. stress, depression and different fobias.

1. MIELENTERVEYSONGELMAT 1.1 Itsetuhoiset mielensairaudet Itsetuhoiset mielensairaudet ovat sairauksia, jossa ihminen tuntee, että hän ei enää halua elää. Tämänlaisia sairauksia voivat olla lyhy Siamesekainen masennus, depressio, stressi Thai jopa syömishäiriöt. Ei ole olemassa sellaista tiettyä mielensairautta, jossa kaikki potilaat olisivat itsemurhaan taipuvaisia. Kaikkia potilaita tulisi katsoa yksilöllisestä näkökulmasta. 1.2 Pakkoneuroosit Ihmisellä, joka sairastaa pakkoneuroosia, on pakonomaisia ajatuksia ja toimintoja. Nämä ajatukset ovat järjettömiä, ja henkilö tietää sen, mutta ei voi hallita niitä. Ne vievät häneltä tavattomasti aikaa ja ne voivat aiheuttaa ahdistusta ja kärsimystä. Yleensä pakko-oireet liittyvät pukeutumiseen, peseytymiseen ja kampaamiseen. Ne noudattavat pikkutarkkoja kaavoja. 1.2.1 Pakkoneuroosin oireet Kuka tahansa voi sairastua pakko-oireiseen häiriöön. Yleensä taustalla on samankaltaisia aivojen aineenvai hdunnan häiriöitä kuin masennuksessa. Henkilö tuntee kuluttavaa epävarmuutta ja on itsensä suhteen äärimmäisen vaativa ja tarkkaileva. Kun on tunnistanut oireet, on syytä hakea apua, sillä muuten sairaus vaikeutuu. 1.2.2 Pakkoneuroosin hoitaminen Pakkoneuroosia hoidetaan pitkälti lääkehoidoilla ja psykoterapialla. Kun potilas menee psykiatrin vastaanotolle, hoito aloitetaan etsimällä sellaisia tilanteita, jossa potilas tuntee tämän pakonomaisen tunteen. Siitä lähdetään sitten käyttäytymisterapioilla hoitamaan sairautta. Suurin osa kaikista pakkoneuroosissa hoitoon hakeutuneet potilaat ovat parantuneet, joten se ei ole vaikeasti parannettava sairaus, mutta sellaisiakin tapauksia on. 1.3 Stressi Suomessa on tehty tutkimuksia, joissa on todettu, että stressi on huolestuttavan yleistä. Stressiä voi luonnehtia erilaisista paineista aiheutuvaksi ylihälytystilaksi.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Ihmisten sopeutumiskykyä on koetellut suuret muutokset työelämässä. Stressiä työssä on aiheuttanut työn sisältöön ja järjestelyyn, työpaikan organisaatioon, yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen liittyvät tekijät sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ongelmat. 1.3.1 Stressin oireet Stressin oireet ovat usein fyysisiä ja näkyvät ulkoa päin. Stressaantuneella saattaa olla vaikeuksia saada unta, hän saattaa laiminlyödä omaa terveyttä ja omia harrastuksia, hänellä voi ilmetä motivaation puutetta tai sitten hän saattaa olla kireä ja lyhytpinnainen. Kun stressiä on tarpeeksi, se saattaa näkyä töissä tai nuoremmilla koulussa. Jatkuva stressi ja ylikuormitus saattaa johtaa masennukseen. 1.3.2 Stressin hoitaminen S tressistä voi parantua, vaikka... If you want to get a broad essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.