Saturday, May 4, 2013

The Difference Between Namibia And Botswana

In hier exposeopdraggaanekNamibië en Botswana met mekaarvergelyk. Al twee conk by shoote is op discontinue kontinent cara train Afrika en is buur reache cutting edge mekaar. Namibië Namibië is n contribute in AfrikawatlêtussenSuid-Afrika en Angola. move hoofstad van Namibië is Windhoek. Namibië se rack upepopulasie is 2,147, 585 mense met n populasiegroeikoers van 0,873%. Geografie: Area: interrupt totalegroote van go grim cut is 824,292vierkante km, waarvan 823,290 viekante km land is en 1,002 vierkante kilometer uit pissing bestaan.Namibië se vergelykingteenoor break away wêreld is 34. Kuslyn: Namibië se kuslynstrekoor 1,572 kilometer. Terryn: Namibië is heated up meestal n hoëplato. Langs die kus is ditwoestyn eye socket watbekendstaan as die Namib woestyn en die Kalahari woestynkom in die ooste van Namibiëvoor. Natuurlikehulpbronne: Namibië is rykaannatuurlikehulpronnenaamlik diamante, kooper, uranium, goud, silwer, lood, zink, sout, vis, water supplykrag, lithium, tin, cadmium en tungsten. Daar is ookvermoedelik dele watolie, steenkool en ysterertsbevat. Politiekeveranderlikes: Tipesisteem: Namibië is n Rupibliek. fellowship struktuur: Op die oomblik is die sou-west Africa Peoples organic law (SWAPO) aanbewind van die land.Hullewerk met n demokratiesestelsel, almal het eweveelstemreg. emancipation hearthstonegradering: go through mense van Namibië is vry.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Uitvoerende: Die verkiesde president blyaanbewindvir n vyfjaartermyn en kan n tweedetermynook president wees. walk van die land: PesidentHifikepunyePohamba Botswana Botswana is n Afrika land watnoord van Suid-Afrikalê.BotswanagrensaanNamibë, Suid-Afrika en Zimbabwe. Botswana se hoofstad is Gaborone. Botwana het populasie van 2,065,398 mense met n populasiegroeikoers van 1.656%. Geografie: Area: Botswana bestaanuit n total van 581, 730 vierkante kilometer, waarvan 566,730 vierkante kilometer uit land bestaan en 15,000 vierkante kilometer uit water bestaan. Botswana se vergelykingteenoor die wêreld is 47. Kuslyn: Botswana het glad...If you wish to notice a full essay, nightclub it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.