Friday, May 10, 2013

Online Travel Report Poland

Produkty i usługi turystyczne w internecie Spis treści Wstęp Cel i metodologia badania Zmiany w aktywności online Faza poszukiwania Faza zakupowa Podsumowanie 1 3 5 8 22 38 Wstęp Oddajemy w Państwa ręce raport, będący podsumowaniem najnowszej fali badania turystycznego. Celem badania, przeprowadzanego jesienią 2008 roku, była analiza zachowań i preferencji polskich internautów w poszukiwaniu i zakupie produktów i usług turystycznych. Raport podzielony jest na dwie główne części: poszukiwanie oraz zakup produktów/usług turystycznych. W porównaniu do analogicznego badania realizowanego w latach 2006 i 2007, wprowadziliśmy pogłębioną analizę niektórych obszarów, staraliśmy się doprecyzować niektóre zagadnienia, na podstawie Państwa sugestii i opinii. Ze względu na zmianę metodologii część danych nie była możliwa do porównania z danymi z lat 2006 i 2007.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Stąd też w szczególności w części dotyczącej zakupu będzie zdecydowanie mniej porównań do lat ubiegłych niż w części „poszukiwawczej”. Jest to efektem przede wszystkim tego, że ankietowani mieli w kwestionariuszu z 2008 znacznie większy wybór odpowiedzi niż w latach poprzednich. Zagregowanie danych w celu ich porównania z ubiegłymi latami mogłoby rozmyć obraz procesów decyzyjnych i zakupowych. labourer w poprzednich latach, tak i w roku 2008 skupiliśmy się na grupie internautów poszukujących informacji o usługach i produktach turystycznych, a nie na całej populacji użytkowników sieci. Koncentrujemy się na sprawdzaniu, jak zmienia się profil e-turysty, a nie udział turystów w populacji...If you want to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.